Publications

Attention: open in a new window. PDFPrint

Article Index
Publications
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

Latest

 1. Boudot Rodolphe, Miletic Danijela, Dziuban Piotr, Affolderbach Christoph, Knapkiewicz Paweł, Dziuban Jan, Mileti Gaetano, Girodano Vincent, Gorecki Christophe, First-order cancellation of the Cs clock frequency temperature-dependence in Ne-Ar buffer gas mixture, Optics Express, 2011, vol. 19, nr 4, s. 3106-3114.
 2. Górecka-Drzazga Anna, Próżnia w mikrosystemach - nowe wyzwania, Elektronika, Warszawa, 2011, R. 52, nr 8, s. 13-15.
 3. Grzebyk Tomasz, Górecka-Drzazga Anna, Miniaturowa pompa próżniowa, Elektronika, Warszawa, 2011, R. 52, nr 8, s. 16-18.
 4. Grzebyk Tomasz, Stasiak Paweł, Górecka-Drzazga Anna, Vacuum in microsystems - generation and measurement, Optica Applicata, 2011, vol. 41, nr 2, s. 389-394.
 5. Grzebyk Tomasz, Górecka-Drzazga Anna, Field-emission electron source for vacuum micro pump, Vacuum 2011, vol. 86, nr 1, s. 39-43.
 6. Kempisty Bartosz, Walczak Rafał, Śniadek Patrycja, Dziuban Jan, Piotrowska Hanna, Zawierucha Piotr, Zaorska Katarzyna, Antosik Paweł, Bukowska Dorota, Jaśkowski Jędrzej, Nowicki Michał, Zabel Maciej, Ocena kompetencji rozwojowej oocytów oraz zarodków świń na podstawie badań molekularnych i mikrofluidycznych, Medycyna Weterynaryjna, 2011, vol. 67, nr 10, s. 673-677.
 7. Kempisty Bartosz, Bukowska Dorota, Piotrowska Hanna, Zawierucha P, Śniadek Patrycja, Walczak Rafał, Dziuban Jan, Antosik Paweł, Jaśkowski Jędrzej, Brussow K.P, Nowicki M., Zabel Maciej, Selected molecular and microfluidic aspects of mammalian oocyte maturation - perspectives: a review, Veterinarni Medicina, 2011, vol. 56, nr 8, s. 367-378.
 8. Kempisty Bartosz, Walczak Rafał, Śniadek Patrycja, Piotrowska Hanna, Woźna Magdalena, Jackowska Marta, Bukowska Dorota, Antosik Paweł, Dziuban Jan, Jaśkowski Jędrzej, Zastosowanie mikrochipu fluidycznego typu Lab-on-Chip do oceny jakości oocytów i zarodków ssaków, Medycyna Weterynaryjna, 2011, vol. 67, nr 8, s. 522-526.
 9. Kempisty Bartosz, Walczak Rafał, Śniadek Patrycja, Dziuban Jan, Bukowska Dorota,Antosik Paweł, Jackowska Marta, Woźna Magdalena, Piotrowska Hanna, Świerczewska Monika, Jaśkowski Jędrzej, Morfologiczne i molekularne aspekty formowania zygoty oraz wczesnych stadiów rozwoju zarodkowego u świń w świetle badań genetycznych i mikrofluidycznych, Medycyna Weterynaryjna, 2011, vol. 67, nr 6, s. 380-384.
 10. Kempisty Bartosz, Piotrowska Hanna, Walczak Rafał, Śniadek Patrycja, Dziuban Jan, Bukowska Dorota, Antosik Paweł, Jackowska Marta, Woźna Magdalena, Jaśkowski Jędrzej, Czynniki warunkujące potencjał rozwojowy oocytów ssaków - w świetle badań molekularnych i mikrofluidycznych, Medycyna Weterynaryjna, 2011, vol. 67, nr 7, s. 435-439.
 11. Kempisty Bartosz, Walczak Rafał, Antosik Paweł, Śniadek Patrycja, Woźna Magdalena, Bukowska Dorota, Zaorska Katarzyna, Dziuban Jan, Jaśkowski Jędrzej, Systemy oceny kompetencji rozwojowej oocytów oraz zarodków ssaków oparte na technologii mikrofluidycznej typu Lab-on-Chip, Medycyna Weterynaryjna, 2011, vol. 67, nr 1, s. 25-28.
 12. Kubicki Wojciech, Walczak Rafał, Dziuban Jan, Injection, separation and fluorimetric detection of DNA in glass lab-on-a-chip for capillary gel electrophoresis, Optica Applicata, 2011, vol. 41, nr 2, s. 409-416.
 13. Śniadek Patrycja, Walczak Rafał, Dziuban Jan, Jackowska Marta, Antosik Paweł, Jaśkowski Jędrzej, Kempisty Bartosz, Lab-on-a-chip for quality classification of pig oocytes, Optica Applicata, 2011, vol. 41, nr 2, s. 417-422.
 14. Walczak Rafał, Fluorescence detection by miniaturized instrumentation based on non-cooled CCD minicamera and dedicated for lab-on-a-chip applications, Biochip Journal, 2011, vol. 5, nr 3, s. 271-279.
 15. Walczak Rafał, Lab-on-a-chip fluorescence detection with image sensor and software-based image conditioning, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, 2011, vol. 59, nr 2, s. 157-165.
 16. Walczak Rafał, Śniadek Patrycja, Dziuban Jan, Kluger Joanna, Chełmońska-Soyta Anna, Supravital fluorometric apoptosis detection in a single mouse embryo using lab-on-a-chip, Lab on a Chip, 2011, s. 6.
 17. Walczak Rafał, Veterinary and medical lab-on-a-chip - based point of care diagnostic devices with optical detection, Elektronika, Warszawa, 2011, R. 52, nr 3, s. 44-46.