CiS

Attention: open in a new window. Print

innowacyjna_gospodarka cis
http://sensory.pwr.wroc.pl

Polish
Celem projektu „Czujnik biologiczny oparty na bioreaktorze PCR w technologii LTCC” jest opracowanie modelu miniaturowego laboratorium na chipie (Lab-on-Chip), przeznaczonego do analizy DNA metodą PCR czasu realnego. Będzie to urządzenie mikrosystemowe, które składa się z biochipa wraz z układem termicznym, wykonanego z wielowarstwowej ceramiki LTCC oraz z układu detekcji optycznej wykorzystującego technikę fluorescencyjną. Prace badawcze nad biochipem PCR/DNA są prowadzone dla bakterii Escherichia Coli, która występuje we wszystkich środowiskach wodnych i stanowi duże zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.

English
Elaboration of a miniature laboratory on a chip (Lab-on-chip) for real time PCR analysis of DNA is a research purpose of the Project „Biological sensor based on bioreactor PCR in LTCC technology”. It will be microsystem device, which consists of LTCC biochip with heating circuits and optical detection system utilizing fluorescence technique. This work is carried out for Escherichia Coli, which often occurs in water environment and constitutes a serious threat for animals and human health.