Microsystems MEMS (laboratory)

Attention: open in a new window. Print

Guardian Teacher: Paweł Knapkiewicz PhD
Teachers: Wojciech Kubicki PhD, Agnieszka Podwin MsC, Aleksandra Pokrzywnicka MsC, Piotr Szyszka MsC
Materials for students:
1.

Piezorezystancyjny czujnik cisnienia: modelowanie membrany krzemowej - podstawowego elementu piezorezystancyjnego czujnika ciśnienia

Instrukcja dodatkowa - AutoCAD

2

Piezorezystancyjny czujnik ciśnienia: pomiar ugięcia membrany krzemowej przy wykorzystaniu światłowodowego miernika odległości

Dokumentacja techniczna światłowodowego miernika odległosci

3 Piezorezystancyjny czujnik ciśnienia: pomiar i wyznaczenie parametrów metrologicznych czujnika i przetwornika ciśnienia
4

Sterowanie mikroprzepływami - zawór krzyżowy

 

Studenci zobowiązani są do przygotowania sprawozdania korzytając z formatki.

Dla każdej grupy przypada pięc spotkań (cztery ćwiczenia + jeden termin odróbczy) po 3 godziny lekcyje, łącznie 15 godzi dydaktycznych.